30-01-09

Nieuws van Vlaanderen -Lusitania Notícias

28-01-2009

programma 2009

 

031web

Op de foto: Manel dos Santos Rosa, Francisco Ferreira, Bart Reckelbus, Katrien Coene.

De raad van bestuur is druk bezig met het jaarprogramma 2009 voor de vzw Vlaanderen-Lusitânia. Noteer alvast volgende data: 28 februari en 25 april...

Van zodra alles in kannen en kruiken is, mag u het boekje verwachten (dat inderdaad wat vertraging heeft opgelopen). Terzijde: vrijdag 30/1 heeft op de zetel de tweede algemene vergadering plaats, iedereen welkom.

O conselho da placa governando é muito ocupado com o programa anual 2009 para o vzw Vlaanderen-Lusitânia. Anote adiantado datas seguintes: 28 fevereiro e 25 abril…

Assim que tudo esta pronto  você pode esperar o caderno (esse certamente o que atrasa incorreu). No mesmo tempo sabemos ja: Sexta-feira 30/1 tem a segunda reunião geral, todos na boa vinda do assento

 


08-01-09

Het was Zover - Era até esse ponto

Deze nacht hebben de champagnekurken geknald.

Het  eerste kwart miljoen bezoekers waren  binnen

Robert Kerremans was er (als 250.000 bezoeker  als de kippen bij om mee te vieren

champagnebelleblaas

Esta noite o champagne foi sobra mesa e na boca

visitantes do primeiro quarto milhão estavam dentro

Robert Kerremans foi naturalmente la ( como 250.000 visitante) para comemorar este evento