06-07-06

O4 Casa Videira e O Mundial

Maar we laten het niet aan ons hart komen. De president en de penningmeester gaan binnenkort naar portugal en dan kunnen we onze jongens gaan troosten

Mas nós não deixamos vindo a nosso coração. O presidente e o treasureiro  vai logo para O Portugal para dar nossa coforte ao Selecção

De commentaren zijn gesloten.