11-05-05

Vlaanderen -Lusitania

"Vlaanderen-Lusitania" is een vereeniging die tot doelstelling heeft om de portuguezen en de vlamingen dichter bij elkaar te brengen en de portugueese cultuur te promoten in ons belgieland (Zie Link).
telkens als u in het vervolg de afbeelding van de portugeese gitaras ziet zal het zijn om  jullie een of andere festiviteit aan te kondigen die steeds doorgaat in ons klublokaal "Casa Videira".
laten we er dan maar onmiddelijk mee beginnen:
Zaterdag 14 Mei  was er een spreekbeurt door de heer Francisco Barradas Vertegenwoordiger van de portugueese gemeenschap in Belgie.Wij waren met zowat een 25 tal leden , zeg maar de harde kern van onze vereeniging .Helaas kon het voetbal niet doorgaan om dat de zender werd gecodeerd vanuit portugal .Pech dus,maar we hebben het niet aan ons hartje laten komen en wij hebben gevierd tot zowat drie uur in de morgen na een prachtige spreekbeurt van de Heer Barradas die ieders intersse genoot
Até a vista!
het bestuur, de medewerkers en de sponsors:
fam. Bart Reckelbus-Clara da Silva Fraga, voorzitter
fam. Francisco dos Santos Ferreira-Sandra Vansteelandt, ondervoorzitter
fam. Herald Thienpont-Rita Verhanneman, penningmeester
sra.dta. Katrien Coene, secretaris
fam. Geert en Marijke Brabant, medewerkers
dhr. Robert Kerremans, medewerker
fam. Manuel en Christina dos Santos, medewerkers
dhr. Louis Ponette, medewerker
Zwitsere Electronica, satelietcenter, sponsor
Vilanova, Portugese wijnen, sponsor
Alimentar, Portugese wijnen en voeding, sponsor
 


 
 

Lisboa, estamos a chegar!
 
De vzw Vlaanderen-Lusitânia organiseert een mini-trip naar Lissabon, de Portugese hoofdstad, tussen 29 oktober en 1 november. Naargelang de wensen van de deelnemers kan de reis nog uitgebreid worden en het programma ingevuld worden. Alvast leden van de vzw die beide talen machtig zijn (Portugees en Nederlands) en Lissabonkenners zullen het gezelschap vergezellen.
 
Vermoedelijke kostprijs zal iets worden tussen 480 en 530 euro per persoon. Het maximum aantal deelnemers wordt beperkt tot 20. Meer info kun je krijgen bij Katrien, telefoon 0476-56 80 82 vanaf 16 mei.
 
Een aanrader! Leden van de vzw krijgen 50 euro korting.
 

 
De commentaren zijn gesloten.